Vanuit de klinische psychiatrie is er het laatste jaar een duidelijke verschuiving geweest naar een goede zorg bij de mensen thuis. Om deze zorg een volwaardige rol te geven, is het belangrijk dat er met kennis en professie gestalte wordt gegeven hieraan.

Voor Inge Kammers-Pfeiffer, was dit de reden om Trevicare op te zetten om zo samen met haar collega’s,  ook in de thuissituatie mensen te kunnen begeleiden vanuit hun ervaring en deskundigheid die ze hebben opgedaan binnen de psychiatrie.                                                                                                        

Nu steeds meer zorg vanuit bv. de huisartsen wordt gecoördineerd is het van belang dat er goed wordt samengewerkt tussen de betrokken disciplines, met de hulp vragende mens, als centraal middelpunt. Ook thuis kunnen behandeling en begeleiding goed op elkaar afgestemd worden. Voorwaarde voor een goed verloop van onze zorg is dat de hulp van Trevicare wordt geaccepteerd, er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag of een forensisch verleden. Deze mensen verwijzen we graag door naar andere gespecialiseerde organisaties.

Respect en professionaliteit zijn onze grote waarden, uw zorgvraag zal bij ons steeds centraal staan.

Samen met u kijken we naar de beste manier om uw situatie te verbeteren zodat de zorg precies wordt afgestemd op uw leef- en woonsituatie. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.

                                                                                                                                                                                                                                                               http://www.klachtenportaalzorg.nl