Klachtenfunctionaris en Klachtenportaal Zorg  

Klachtenfunctionaris Trevicare
Als u een klacht over Trevicare heeft kunt u zich met deze klacht wenden tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en Trevicare. Binnen Trevicare is Nikki Kammers aangesteld als klachtenfunctionaris. 

Waarom een klachtenfunctionaris?
Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht kan bijvoorbeeld lang duren of gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Mensen kunnen daarom gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo`n gesprek op gang brengen.

Taken
De klachtenfunctionaris is iemand bij wie u kunt binnenlopen, die u kunt bellen of e-mailen. U kunt hier terecht om advies te vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Hij kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen u en de zorgaanbieder bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen u en uw zorgaanbieder of door met u mee te gaan naar zo`n gesprek. Ook kan hij u helpen met praktische tips. Bijvoorbeeld als u uw klacht op papier wilt zetten. 

Onpartijdige rol
De klachtenfunctionaris mag bij de zorgaanbieder in dienst zijn, maar heeft wel een onpartijdige rol. Hij luistert naar uw verhaal, probeert te bemiddelen en u te helpen, maar doet geen uitspraak over uw klacht. Meer informatie over de taken van de klachtenfunctionaris staan beschreven in het beroepsprofiel van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG).

Contact
De klachtenfunctionaris is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bereikbaar op n.kammers@trevicare.nl en 06-51067832.

Kosten
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de hulp en het advies van de klachtenfunctionaris.

Geen oplossing?
Indien de klacht niet met behulp van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie waarbij Trevicare zich heeft aangesloten. Trevicare is hiervoor aangesloten bij de onafhankelijke klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg. Hiermee voldoet Trevicare aan de eisen van de wetgeving op het gebied van klachtenbehandeling en heeft de cliënt toegang tot een onafhankelijk platform om zijn/haar klacht te uiten. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst bijstaan in het opstellen en versturen van de klacht naar de geschillencommissie. 
- Flyer Klachten Portaal Zorg
- Algemene Voorwaarden Klachten Portaal Zorg

Rechtstreeks naar het Klachtenportaal Zorg
Het is tot slot ook mogelijk om rechtstreeks  -dus zonder tussenkomst van Trevicare- gebruik te maken van het Klachtenportaal Zorg.