Uw zorgvraag staat bij ons centraal. Daarnaast hechten wij grote waarde aan respect en professionaliteit.
 
Samen met u kijken we naar de beste manier om uw situatie te verbeteren. De zorg wordt precies afgestemd op uw leef- en woonsituatie. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.
 
De gemaakte afspraken leggen we vast in een zorgovereenkomst, welke bij u thuis blijft liggen. In deze overeenkomst worden veranderingen van afspraken en het verloop van de zorg bijgehouden, zodat het duidelijk voor u is wat u kunt verwachten. Gedurende de zorg kijken wij samen met u of er nog aanpassingen nodig zijn en of u tevreden bent met de zorgverlening. 

Trevicare kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:
- met een BOPZ-status
- de hulp van Trevicare niet accepteren
- grensoverschrijdend gedrag zulks ter beoordeling van de directie